Guruh →
↓ Davr
123456789101112131415161718
1
1
H
Vodorod
1.00794
Kashf etilgan
Erish harorati
Qaynash harorati
Electrons per shell
Elektron konfiguratsiyasi
2
He
Geliy
4.002602
2
3
Li
Litiy
6.941
4
Be
Berilliy
9.012182
5
B
Bor
10.811
6
C
Uglerod
12.0107
7
N
Azot
14.0067
8
O
Kislorod
15.9994
9
F
Ftor
18.9984032
10
Ne
Neon
20.1797
3
11
Na
Natriy
22.98976928
12
Mg
Magniy
24.305
13
Al
Alyuminiy
26.9815386
14
Si
Kremniy
28.0855
15
P
Fosfor
30.973762
16
S
Oltingugurt
32.065
17
Cl
Xlor
35.453
18
Ar
Argon
39.948
4
19
K
Kaliy
39.0983
20
Ca
Kalsiy
40.078
21
Sc
Skandiy
44.955912
22
Ti
Titan
47.867
23
V
Vanadiy
50.9415
24
Cr
Xrom
51.9961
25
Mn
Marganets
54.938045
26
Fe
Temir
55.845
27
Co
Kobalt
58.933195
28
Ni
Nikel
58.6934
29
Cu
Mis
63.546
30
Zn
Rux
65.38
31
Ga
Galliy
69.723
32
Ge
Germaniy
72.63
33
As
Margimush
74.9216
34
Se
Selen
78.96
35
Br
Brom
79.904
36
Kr
Kripton
83.798
5
37
Rb
Rubidiy
85.4678
38
Sr
Stronsiy
87.62
39
Y
Ittriy
88.90585
40
Zr
Sirkoniy
91.224
41
Nb
Niobiy
92.90638
42
Mo
Molibden
95.96
43
Tc
Texnetsiy
[98]
44
Ru
Ruteniy
101.07
45
Rh
Rodiy
102.9055
46
Pd
Palladiy
106.42
47
Ag
Kumush
107.8682
48
Cd
Kadmiy
112.411
49
In
Indiy
114.818
50
Sn
Qalay
118.71
51
Sb
Surma
121.76
52
Te
Tellur
127.6
53
I
Yod
126.90447
54
Xe
Ksenon
131.293
6
55
Cs
Seziy
132.9054519
56
Ba
Bariy
137.327
*
72
Hf
Gafniy
178.49
73
Ta
Tantal
180.94788
74
W
Volfram
183.84
75
Re
Reniy
186.207
76
Os
Osmiy
190.23
77
Ir
Iridiy
192.217
78
Pt
Platina
195.084
79
Au
Oltin
196.966569
80
Hg
Simob
200.59
81
Tl
Talliy
204.3833
82
Pb
Qoʻrgʻoshin
207.2
83
Bi
Vismut
208.9804
84
Po
Poloniy
[210]
85
At
Astat
[210]
86
Rn
Radon
[222]
7
87
Fr
Fransiy
[223]
88
Ra
Radiy
[226]
**
104
Rf
Rezerfordiy
[267]
105
Db
Dubniy
[268]
106
Sg
Siborgiy
[269]
107
Bh
Boriy
[270]
108
Hs
Xassiy
[269]
109
Mt
Meytneriy
[278]
110
Ds
Darmshtadtiy
[281]
111
Rg
Rentgeniy
[281]
112
Cn
Kopernitsiy
[285]
113
Nh
Nihoniy
[286]
114
Fl
Fleroviy
[289]
115
Mc
Moscoviy
[288]
116
Lv
Livermoriy
[293]
117
Ts
Tenness
[294]
118
Og
Oganesson
[294]
* Lantanoidlar
57
La
Lantan
138.90547
58
Ce
Seriy
140.116
59
Pr
Prazeodim
140.90765
60
Nd
Neodim
144.242
61
Pm
Prometiy
[145]
62
Sm
Samariy
150.36
63
Eu
Yevropiy
151.964
64
Gd
Gadoliniy
157.25
65
Tb
Terbiy
158.92535
66
Dy
Disproziy
162.5
67
Ho
Golmiy
164.93032
68
Er
Erbiy
167.259
69
Tm
Tuliy
168.93421
70
Yb
Itterbiy
173.054
71
Lu
Lyutetsiy
174.9668
** Aktinoidlar
89
Ac
Aktiniy
[227]
90
Th
Toriy
232.03806
91
Pa
Protaktiniy
231.03588
92
U
Uran
238.02891
93
Np
Neptuniy
[237]
94
Pu
Plutoniy
[244]
95
Am
Ameritsiy
[243]
96
Cm
Kyuriy
[247]
97
Bk
Berkliy
[247]
98
Cf
Kaliforniy
[251]
99
Es
Eynshteyniy
[252]
100
Fm
Fermiy
[257]
101
Md
Mendeleviy
[258]
102
No
Nobeliy
[259]
103
Lr
Lourensiy
[262]
Ishqoriy metallar
Ishqoriy yer metallar
Oʻtish metallar
Yengil metallar
Qolgan metallmaslar
Yarim metallar
Galogenlar
Inert gazlar
Lantanoidlar
Aktinoidlar